tapicerka EKOSKóRA

dla produktu

skład: 21% polyester
79% pcv